Patrick Sullivan

C.E.O.

Halifax Chamber of Commerce